Category Archives: Περιβάλλον

Η ενέργεια στον 21ο αιώνα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η χρήση τους δε ρυπαίνει καθόλου το περιβάλλον και, κυρίως, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για όλες τις δραστηριότητές μας, χωρίς το φόβο ότι μια μέρα μπορεί να εξαντληθούν. Ο λόγος είναι για τις εναλλακτικές, τις λεγόμενες «ανανεώσιμες πηγές» ενέργειας που προέρχονται από στοιχεία της ίδιας της φύσης, όπως το νερό, τον άνεμο ή το ηλιακό φως. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι παράγονται με φυσικές διαδικασίες, δεν απαιτούν ιδιαίτερες παρεμβάσεις για την εκμετάλλευσή τους, σχετίζονται με ανανεώσιμους πόρους και είναι καθαρές, φιλικές για το περιβάλλον, καθώς δεν αποδεσμεύουν στην ατμόσφαιρα βλαβερά αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ούτε βέβαια ραδιενεργά απόβλητα.

 

Αιολική ενέργεια

Είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση των αέριων μαζών της ατμόσφαιρας. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, την άντληση νερού και τη λειτουργία μηχανικών μονάδων. Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε την αιολική ενέργεια ονομάζονται ανεμογεννήτριες και μπορούν, ανάλογα με το μέγεθός τους, να παραγάγουν ενέργεια ακόμη και από ασθενείς ανέμους.

 

Ηλιακή ενέργεια

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση και σπανιότε-ρα για την παραγωγή ηλεκ-τρισμού. Υπάρχουν δύο βα-σικοί τρόποι για να αξιο-ποιήσει κανείς την ηλιακή ενέργεια. Ο ένας είναι να τοποθετήσει σε στέγες, προσόψεις κτιρίων και οικόπεδα φωτοβολταϊκά συστήματα, που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και μετατρέπουν  την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Ο άλλος είναι η χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων (όπως οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες), που ζεσταίνουν το νερό αξιοποιώντας τη θερμότητα της ηλιακής ενέργειας.

 

Βιομάζα

Ξύλα, υπολείμματα καλλιέργειας, υπολείμματα δασικών εκτάσεων, ζωικά απόβλητα, απόβλητα τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης αποτελούν παραδείγματα βιομάζας που μπορεί να χρησιμεύσει στην παραγωγή ενέργειας. Οι πρόγονοί μας το ήξεραν και για εκατομμύρια χρόνια έκαιγαν ξύλα για να θερμάνουν το σπίτι τους και να μαγειρέψουν την τροφή τους. Στις μέρες μας, σε ορισμένες χώρες, τα καύσιμα από τη βιομάζα χρησιμεύουν στη θέρμανση του σπιτιού αλλά και ως καύσιμο για τα αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια της καύσης η βιομάζα απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. Επιπλέον, η αξιοποίηση αυτής της ενέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με το διοξείδιο του άνθρακα, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο).

 

Υδραυλική ενέργεια

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Αφορά την ενέργεια του κινούμενου νερού ή του νερού που ρέει από ψηλότερες σε χαμηλότερες περιοχές, σε ποτάμια και καταρράκτες, σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Το νερό που κινείται γρήγορα διοχετεύεται με ορμή μέσα σε τούνελ, περιστρέφοντας τουρμπίνες και παράγοντας μηχανική ενέργεια, την οποία μια γεννήτρια μετατρέπει σε ηλεκτρική.

 

Γεωθερμική ενέργεια

Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται στα πετρώματα της γης. Υπάρχουν δύο κύριες εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας. Η πρώτη βασίζεται στη χρήση της θερμότητας της γης για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέρμανση κτιρίων και θερμοκηπίων. Αυτή η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από γεωθερμικούς υδάτινους πίδακες που φθάνουν με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια της γης ή με γεώτρηση στο φλοιό της. Η δεύτερη εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις θερμές μάζες εδάφους ή υπόγειων υδάτων, που χρησιμοποιούνται για να κινήσουν θερμικές αντλίες για την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης. Στη χώρα μας υπάρχουν γεωθερμικά πεδία στη Μήλο, τη Νίσυρο και τη Λέσβο.

 

Ενέργεια από παλίρροιες και κύματα

Χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση των τεράστιων ποσοτήτων ηλιακής και αιολικής ενέργειας που απορροφά η θαλάσσια επιφάνεια. Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνολογίες που αξιοποιούν την ενέργεια των κυμάτων: α) οι παλλόμενες στήλες ύδατος, β) οι πλωτές δεξαμενές και γ) τα πλωτά αρθρωτά συστήματα με αντλίες. Και στις τρεις περιπτώσεις παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Ανάλογο αποτέλεσμα προκύπτει και από την αξιοποίηση του φαινομένου της παλίρροιας. Η εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας της παλίρροιας, για την παραγωγή ηλεκτρισμού, γίνεται με την κατασκευή φράγματος στην είσοδο ενός κόλπου.

 

Ενέργεια από τους ωκεανούς

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Βασίζεται στην εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας και στις μεταβολές πυκνότητας και συγκέντρωσης άλατος σε διαφορετικά θαλάσσια στρώματα.

 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

* Πηγή: ΟΥΒΑ – Οι πρώτες μου γνώσεις,

Φύση και Οικολογία

Σχολιάστε

Filed under Περιβάλλον

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

α) Τι είναι;

Ο όρος φαινόμενο του θερμοκηπίου συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια λόγω της συσσώρευσης στην ατμόσφαιρα διαφόρων αερίων που, αν και επιτρέπουν στην ηλιακή ακτινοβολία να εισχωρεί, παγιδεύουν τη θερμότητα στη Γη και ανεβάζουν τη θερμοκρασία σε όλα τα σημεία της. Η μεγαλύτερη μερίδα επιστημόνων θεωρεί ότι η θέρμανση του πλανήτη έχει αυξηθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

β) Ποιες είναι οι αιτίες της εκδήλωσής του;

Σήμερα, ο αέρας που αναπνέουμε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, περιέχει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, οξειδίων του αζώτου και άλλων ουσιών που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα στοιχεία αυτά απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα όταν καίμε βενζίνη, άνθρακα, πετρέλαιο ή αέριο. Δηλαδή, για την παρουσία τους δεν ευθύνονται μόνο η βιομηχανία και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τα αυτοκίνητα, που όλοι μας χρησιμοποιούμε. Παράλληλα, οι ουσίες αυτές ευθύνονται για την αύξηση του μεγέθους της τρύπας του όζοντος και τις βλαβερές για το περιβάλλον όξινες βροχές.

γ) Τι αλλαγές προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο περιβάλλον;

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του παγκόσμιου οικοσυστήματος και, κατ’ επέκταση, και στη ζωή των ανθρώπων. Προκαλεί την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης, το λιώσιμο των πάγων στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο, επομένως και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Αξίζει να επισημάνουμε, πως στις 19 Μαρτίου του 2001, ένα τεράστιο παγόβουνο με μέγεθος μεγαλύτερο από την Κύπρο αποκολ-λήθηκε από την ανατολική πλευρά της Ανταρκτικής. Για τη διαδικασία αυτή, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς, ευθύνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

δ) Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να περιοριστούν οι εκπομπές των βλαβερών αερίων που προκαλούν το συγκεκριμένο φαινόμενο στην ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον βιομηχανικών διαδικασιών και, βέβαια, με τον περιορισμό των ρύπων που προέρχονται από τα αυτοκίνητα.

Μπορούμε όμως να φανταστούμε τον κόσμο μας χωρίς αυτοκίνητα; Σίγουρα θα ήταν δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιοž όλοι το γνωρίζουμε. Γι’ αυτό οι επιστήμονες έχουν προτείνει στις βιομηχανίες αυτοκινήτων νέες τεχνολογικές λύσεις, που θα επιτρέπουν να φτιάχνονται αυτοκίνητα τα οποία θα ρυπαίνουν ελάχιστα την ατμόσφαιρα.

Στη χώρα μας, οι δημόσιοι φορείς προσπαθούν να συμβάλουν με κάθε τρόπο στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Σήμερα, η Ελλάδα εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και είναι συνεπής απέναντι στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ  Β΄1

* Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια

«Επιστήμη και Ζωή», Τόμος 7

Σχολιάστε

Filed under Περιβάλλον

Τρόποι ανακύκλωσης στην καθημερινή μας ζωή

Καθημερινά πετάμε στα σκουπίδια διάφορα αντικείμενα χωρίς να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε ή να τα ανακυκλώσουμε. Πολλοί άνθρωποι εκφράζουν απροθυμία  στο να συμβάλλουν στην  ανακύκλωση, αποφεύγοντας να χρησιμοποιούν τους ειδικούς κάδους.

Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Μερικές από αυτές είναι:

  •      Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και γυαλιού στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
  •      Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών που δε χρειαζόμαστε άλλο. Πολλές εταιρίες κάνουν έκπτωση στην αγορά καινούριας συσκευής αν τους δώσουμε για ανακύκλωση την παλιά.
  •     Ανακύκλωση μπαταριών μιας χρήσης. Θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες, γιατί διαρκούν περισσότερο και δε μολύνουν το περιβάλλον τόσο όσο οι άλλες.
  •      Προτιμούμε σακούλες πολλών χρήσεων (χάρτινες, υφασμάτινες).
  •      Επιλέγουμε προϊόντα, που πωλούνται σε συσκευασίες που ξαναγεμίζουν.

Μπορούμε επίσης, για να κάνουμε οικονομία:

  •      Να αναπαλαιώσουμε τα έπιπλά μας, αντί να τα αλλάξουμε.
  •      Να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε τα χαλασμένα πράγματα, πριν τα πετάξουμε.
  •      Να χαρίσουμε ρούχα που δε θέλουμε και δεν τα χρειαζόμαστε άλλο.

Με τους τρόπους αυτούς κάνουμε οικονομία και συγχρόνως γινόμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, αποφεύγοντας να το επιβαρύνουμε με πρόσθετα απορρίμματα.

 

  Μαρία Πιστοφίδου Β΄2

Πηγή: http://www.flowmagazine.gr/subcategory/view/C186/ecological_sensit

 

Σχολιάστε

Filed under Περιβάλλον

Το κολοβακτηρίδιο E. Coli και η θετική χρήση του για μέλλον της ανθρωπότητας!!!

Ποιος θα το πίστευε ότι ένα βακτηρίδιο, το οποίο είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για τον άνθρωπο στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας;

Ερευνητές του Ινστιτούτου Βιοενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών κατάφεραν να   επεξεργαστούν τα βακτήρια E. Coli, και να δημιουργήσουν ένα στέλεχος που ζυμώνεται με βιομάζα από το αγρωστώδες φυτό switchgrass, με αποτέλεσμα την παραγωγή καθαρών καυσίμων τριών τύπων: βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και καυσίμου αεροσκαφών.

Τι είναι το κολοβακτηρίδιο E. Coli

Το κολοβακτηρίδιο E. Coli, που η επιστημονική του ονομασία είναι Escherichia,  προκαλείται συνήθως από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων, μολυσμένων φρούτων και λαχανικών, μολυσμένου ή ανεπαρκώς ψημένου κρέατος, απαστερίωτου ή άβραστου γάλακτος, και υδάτων που έχουν μολυνθεί από περιττώματα. Αυτό το κολοβακτηρίδιο μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως οι ερευνητές το χρησιμοποίησαν θετικά, για να παράξουν τρία διαφορετικά καύσιμα!

Συνέντευξη με τον διευθύνων σύμβουλο του  Ινστιτούτου Βιοενέργειας Τζέι Κήσλινγκ

 «Αυτό που κατάφεραν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Βιοενέργειας του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών (JBEI) είναι σημαντικότατο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Αυτή η νέα βιοκαύσιμη ύλη θα μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο και τα παράγωγα του, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αν συνεχίσουν έτσι οι ερευνητές να δημιουργούν νέες πηγές ενέργειας, πιστεύω πως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μείζον πρόβλημα της ανθρωπότητα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Γιώργος Πολύζος, Κοσμάς Τσέτσος, Θάνος Παπαθανασίου, Β΄2

ΠΗΓΗ: http://www.econews.gr/2011/12/05/e-coli-viokausima/

Σχολιάστε

Filed under Περιβάλλον

Γνωριμία με την «Οικολογία»…

 

Ο

 ι κ ο λ ο γ ί α  είναι η βιολογική επιστήμη, που μελετά τις σχέσεις των έμβιων όντων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Ο όρος προέρχεται από τις λέξεις «οίκος» και «λόγος» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανό ζωολόγο και φιλόσοφο Χέκελ (1869). Από την άποψη της ηλικίας είναι συγκριτικά μια πολύ νεαρή επιστήμη, που γεννήθηκε στο τέλος του 19ου αι. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί από τα αρχαία ήδη χρόνια στην εμπειρική της μορφή, γιατί οποιαδήποτε καλλιέργεια φυτών ή εκτροφή ζώων σήμαινε μελέτη των συνηθειών τους, άρα οικολογία. Η εποχή μας της έδωσε μια νέα ώθηση, κυρίως γιατί η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού απαιτούσε καλύτερη γνώση της φύσης για την εξασφάλιση τροφής, αλλά και γιατί ο άνθρωπος κατόρθωσε να επιδράσει τόσο πολύ στο περιβάλλον του, ώστε να γίνει η κύρια απειλή για τον εαυτό του.

Το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται καθημερινά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επεμβάσεις. Η οικολογική κρίση εκδηλώνεται παντού (ρύπανση αέρα, υδάτων και εδάφους) και επηρεάζει τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και στο οποίο κολυμπάμε, καθώς και το έδαφος στο οποίο καλλιεργούμε τα τρόφιμά μας. Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι α) το φαινόμενο του θερμοκηπίου, β) η τρύπα όζοντος, γ) το νέφος, δ) η όξινη βροχή, ε) η ρύπανση των υδάτινων πόρων και στ) η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων όμως εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Η ζωή στην ύπαιθρο, από τη μια μεριά, επηρεάζεται σημαντικά από τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η ζωή στην πόλη, από την άλλη, υποβαθμίζεται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την έλλειψη ελεύθερων χώρων και την ηχορύπανση.

Γι’ αυτό επιβάλλεται οι άνθρωποι να προστατεύουν το περιβάλλον από κάθε μορφή ρύπανσηςž και παράλληλα να προβαίνουν σε ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στρεφόμενοι προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, τόσο για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος όσο και για τη διατήρηση των φυσικών πόρων της Γης.

Μα πάνω απ’ όλα έχουμε όλοι υποχρέωση να αλλάξουμε συνήθειες και συμπεριφορά, για να συμβάλουμε ο καθένας ξεχωριστά από την πλευρά του στην κοινή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να ζούμε σε έναν πιο όμορφο και φιλικό πλανήτη…

 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Β΄1

 * Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια

«Επιστήμη και Ζωή», Τόμος 14

Σχολιάστε

Filed under Περιβάλλον